SKAVTSKA SKUPINA
ŠKOFJA LOKA 2

Smo skavtska skupina Škofja Loka 2 in delujemo na širšem področju Škofje Loke.
 Smo prostovoljna, nevladna, neprofitna, katoliška, vzgojna, mladinska organizacija s statusom društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, katere namen je zagotoviti mladini čim bolj pester program, kateri bo vplival na njihovo osebno rast in tako pripomogel k odgovornem državljanu in zrelemu fantu in dekletu za nadaljnje življenje.

 

Ideja o ustanovitvi skavtske skupine v Stari Loki se je porodila meseca marca 2001, ko sta se Manca Maretič in Tomaž Paulus pogovarjala z domačim župnikom dr. Alojzem Snojem. Prvo srečanje zainteresirane mladine pa je bilo 12.4.2001 na velikonočni četrtek. Srečanja na katerih smo spoznavali skavte smo imeli najprej na 14 dni. Jeseni 2001 pa smo pričeli s tedenskimi srečanji. 27.februarja 2002 nas je izvršni odbor združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov potrdil kot skavtsko skupino in kot 63 skavtsko enoto na slovenskih tleh. 

Tako smo se do 14.9.2002 zbirali  na srečanjih veje PP, bilo nas je sedem. Po informativnem dnevu, ki je bil 14.9.2002 pa se je članstvo iz sedem povečalo na 33. V letu 2002/2003 je bilo v veji IV 13 izvidnikov in vodnic. Razdeljeni so bili na dva voda - fantovski vod Orli in dekliški vod Lisice. V veji PP pa je bilo 16 popotnikov in popotnic. Pet popotnikov je v tem letu naredilo odhod iz veje PP in se pridružilo skupnosti voditeljev - SKVO. V letu 2003/2004 je članstvo naraslo na 43 skavtov. Februarja 2004 smo postali steg - polnopravni člani ZSKSS-ja. V letu 2004/2005 je število članov ostalo enako, saj smo prednost dali izvedbi projekta Drzni.si. . V letu 2005/2006 smo začeli s starostno vejo volčičev in volkuljic. Članstvo je naraslo na 50 članov. Srečujemo se v starostnih vejah VV, IV, PP in SKVO. V letu 2006/2007 pa nam je med prioritetnimi cilji povečanje članstva v Stari Loki in še aktivnejše sodelovanje z okoljem.


RAZLAGA NAŠE SKAVTSKE RUTKE

Osnovna barva naše rutke je zelena,
ki nas povezuje z našo pokrajino.
Simbolizira naše prelepe travnike in gozdove.
Rdeča barva nas povezuje z župnijo,
katere zavetnik je sveti Jurij,
rdeča torej simbolizira mučeništvo svetega Jurija.
Modra barva nas povezuje z vodovjem v pokrajini,
ki jo napaja z virom življenja,
tako telesnega kot duhovnega.